Seidor
employee experience

Employee Experience

Impulsem les organitzacions cap a nous models de negoci, centrats en el talent i el seu desenvolupament a través de la tecnologia. No és només gestionar persones, també és facilitar la seva evolució, assegurar la seva adaptació i generar connexions de valor.​

Employee Experience

Impulsem les organitzacions cap a nous models de negoci, centrats en el talent i el seu desenvolupament a través de la tecnologia. No és només gestionar persones, també és facilitar la seva evolució, assegurar la seva adaptació i generar connexions de valor.​

El nou lloc de treball és intel·ligent i complet, unificant cultura, processos i tecnologia. L’experiència que els nous models de treball ofereixen a les persones és clau per atraure i fidelitzar el talent.​

gestamp
GESTAMP I SAP Concur
Cas d'èxit

GESTAMP va realitzar una avaluació de solucions cloud per millorar els seus processos de despeses de desplaçament, buscant una eina que pogués cobrir la gestió de despeses de viatge completament i integrada amb el seu sistema SAP ERP.

Reptes de Negoci

Eliminar les tasques mecàniques i repetitives, i centrar el treball de les persones en aquells aspectes que generin valor a les organitzacions. Dotar les àrees de Persones de solucions integrals de gestió dels seus processos integrades amb la gestió del negoci.​

Automatitzar
automatisation-travaux-erp
Cloud

Proveir a les persones de l’organització de solucions i eines adequades per col·laborar en qualsevol model de treball ubic.​

Teletreball

Per competir per atraure i fidelitzar el talent, és necessari oferir oportunitats d’evolució i creixement, analitzant la seva progressió i atenent les seves motivacions i interessos.​

Talent
atraer-gestionar-talento
diseño itinerario formativo

Adoptar models de formació i aprenentatge que facilitin l’autoaprenentatge i el desenvolupament de coneixements, competències i habilitats clau dels professionals.​

Formació en línia

Nostres solucions en Employee Experience​

People 3.0

Anàlisi de solucions i infraestructures tecnològiques per oferir la millor experiència i optimitzar la productivitat de l’empleat i la seguretat digital.​

Suport

Acompanyem en la posada en marxa, formació i manteniment per eliminar friccions i assegurar l’ús òptim de les eines.​

Gestió

Administració d’usuaris, aplicacions, infraestructures i dades per a una experiència adaptada a les necessitats i els objectius del talent i el negoci.​

Col·laboració i productivitat

Eines i solucions que ens permeten col·laborar en nous contextos de treball.​

Estratègia

La millor manera de governar la seguretat en el lloc de treball i l’anàlisi de l’experiència de l’usuari, per a una òptima gestió de les persones.​

Quizá te puede interesar

02 de novembre de 2023

Ludificant apps corporatives – Transformant l'experiència mòbil

En l'era digital en què vivim, la ludificació s'ha convertit en una poderosa eina per captar l'atenció de les persones i motivar la seva participació. Aquesta innovadora tècnica ha transcendit els límits dels videojocs i ha trobat el seu lloc en diversos àmbits, des de l'educació i el màrqueting fins a l'àmbit laboral.

SEIDOR