Seidor
Farma y Química

INDÚSTRIA

Farma i Química

Ens centrem en els reptes del present per formular l'organització del demà.

INDÚSTRIA

Farma i Química

Ens centrem en els reptes del present per formular l'organització del demà.

Estem en evolució contínua seguint els canvis i avançant-nos a la imparable evolució de les indústries farmacèutica i de Life Sciences per aconseguir l'agilitat i la serietat que li corresponen.

SEIDOR Farma, el cor a SAP S4/Hana per a la teva indústria, et permetrà estar en la línia ajudant-te en els processos de gestió i fabricació i posant èmfasi en la qualitat, la traçabilitat i el compliment regulatori.

REPTES DEL SECTOR

marco normativo

Marcs normatius regionals

integridad del dato

Integritat de la dada

Nuevas tecnologías

Nous reptes tecnològics

centralización de compras

Centralització de compres

Reinvención modelos negocio

Reinvenció de models de negoci

Racionalización del gasto

Racionalització de la despesa

ampliación

Serialització i traçabilitat

conectividad

Compliments regulatoris

Farma y Química
Farma y Química
Farma y Química
Farma y Química
Farma y Química
Farma y Química
Farma y Química

Innovació

Traçabilitat

Qualitat

Aprovisionament

Producció

Vendes i distribució

Analítica

Drag and drop

Innovació

Mestres regulats i PNT

Estudis clínics

Formulació R+D+I

Registre de medicaments

Audit trial

Signatura digital

Control d'accessos

Segregació de funcions

Traçabilitat

Classificació de lots

Traçabilitat top-down i bottom-up

Gestió d'estocs i integració amb finances

Historial: riquesa, ingredients actius, derivacions

Inventari en temps real

Ubicacions, estratègies i RF

Qualitat

Inspeccions (recepció, IPC, PPC)

No conformitats (OOS, OOT)

Mostrateca i ubicacions

Especificacions de producte

Certificats

Estudis d'estabilitat

Integracions LIMS

Anàlisi de superfícies i ambients

Calibratges

Aprovisionament

Qualificació de producte i proveïdor

Homologació i avaluació de proveïdors

Gestió integral del procés de comanda, oferta, contractes i plans d'entrega

Regulació per quotes

Producció

Planificació

Demanda i pronòstics

MPS i MRP seguiment d'infracobertures

Fabricació batch: estoc i comanda

Versions de fabricació

Integració MES, IoT, Seavission i CMO

Guia de fabricació

Electronic Batch Record

Vendes i distribució

Promocions i preus

Mobilitat comercial

Determinació de lots per especificacions de client

Facturació electrònica

Compensació majoristes

Integració EDI i 3PL

Grau de servei

Control

Analítica

Gestió de costos

Rendibilitat per negoci, producte, client o altres

Gestió multicompanyia

Cost de producte legal entity i grup

Control de diferències preu i cost real SKU

Tancaments globals grup

ELS NOSTRES PARTNERS EN FARMA I QUÍMICA

SAP

logo microsoft

Logo IBM

logo adobe

POT SER QUE TAMBÉ T'INTERESSI:

09 de febrer de 2023

Quina és la millor assistent de veu?

Les interfícies conversacionals, o Voice User Interface (VUI), no deixen de guanyar adeptes. Aquesta tecnologia, gràcies a la qual els humans ens podem relacionar amb dispositius tecnològics mitjançant la veu, com passa amb Alexa i Google Assistant, són cada vegada més usats. I un dels àmbits en què el seu ús està creixent és en el de l'entreteniment.

SEIDOR

Acofarma | Qlik Sense

Acofarma és un laboratori farmacèutic que va néixer fa més de 70 anys, dedicat al mercat de Consumer Healthcare i de Fórmules Magistrals, que té com a objectiu assegurar el benestar de la societat en l'àmbit de la farmàcia.

Acofarma
12 de maig de 2022

Sostenibilitat empresarial

Redueix l'impacte durant els viatges de negocis: Tenir en compte la sostenibilitat en l'estratègia empresarial, a més de ser un valor que genera un avantatge competitiu i disminueix costos per l'ús eficient de recursos, també millora la imatge corporativa i contribueix a la fidelització dels clients.